A Naprendszer fizikája
Egyetemi előadás

Dr. Németh Zoltán et al.

Wigner logo

Helyszín: MTA Wigner FK Űrfizikai és Űrtechnikai Osztály, 2-es épület 117-es szoba
KFKI Telephely - 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós ót 29-33.
Az órai anyagokat folyamatosan töltjük fel (vagy frissítjük) a félév során.

Október 12.
1. Bevezetés
[pptx] --- Frissítve (2023.10.12.) ---
Miről szól a Naprendszer kutatása? Legújabb eredmények, új kutatási irányok.
Bebesi Zsófia
2. Plazmafizikai alapok [pptx] --- Frissítve (2022.10.29.) ---
Mi a plazma? Debye-féle árnyékolás, kvázineutralítás, plazmafrekvencia, driftmozgások, adiabatikus invariánsok, Kinetikus modell, MHD, hullámjelenségek.
Kobán Gergely
3. Nap és helioszféra I. [pptx] --- Frissítve (2021.10.12.) ---
A Nap aktivitási ciklusai, a napszél eredete, paraméterei, a Nap mágneses tere. Az interplanetáris mágneses tér (Parker-spirál, balerina-szoknya), Ulysses mérések.
Erdős Géza
Október 26.
4. Napszél [pptx] --- Frissítve (2023.10.25.) ---
Űrszondás megfigyelések (STEREO, SOHO, ACE, WIND, Parker SP, Solar Orbiter), plazmaműszerek, a napszél-paraméterek mérése. Struktúrák a napszélben (CIR) és tranziens jelenségek (flare, CME, ICME, magnetic cloud).
Opitz Andrea
5. Turbulencia, diszkontinuitások és a napfizika legújabb eredményei [pptx] --- Frissítve (2021.11.19.) --
Turbulenciák a napszélben.
Madár Ákos
6. Űridőjárás [pptx] --- Frissítve (2021.10.19.) ---
Nap-Föld kölcsönhatások, űridőjárás fogalma, sugárzási hatások (elektromágneses és korpuszkuláris) az űrhajósokra, műholdakra és a Földre.
Kecskeméty Károly
November 9.
7. Nap és helioszféra II.
[A "Nap és Helioszféra I."-hez feltöltött előadás anyagának része]
Határfelületek a külső helioszférában, megfigyelések a Voyager szondákkal. A kozmikus sugárzás modulációja a helioszférában.
Erdős Géza
8. A bolygók plazmakörnyezete [pptx] --- Frissítve (2024.01.31.) ---
Bolygók belső szerkezete, ionoszférája és mágneses tere, a magnetoszféra kölcsönhatása a napszéllel, CME és CIR által okozott viharok. Geomágneses vihar fogalma, lefutása, indexek. Missziók: Cluster és SOHO.
Kecskeméty Károly
9. Mágneses bolygók [pptx] --- Frissítve (2024.01.31.) ---
A Jupiter és a Szaturnusz mágnesessége, dedikált missziók (Cassini-Huygens és JUICE).
Németh Zoltán
November 30.
10. Nem-mágneses bolygók [pptx] --- Frissítve (2023.01.31.) ---
A Vénusz és a Mars plazmakörnyezete, ionoszférájuk szerkezete. Napszéllel való kölcsönhatások, indukált mágneses tér. Pick-up ionok, anyagvesztés. A Venus Express, Mars Express és MAVEN missziók.
Németh Zoltán
11. Üstökösök [pptx] --- Frissítve (2021.11.16.) ---
Az üstökös szerkezete, plazmakörnyezetének változása az aktivitás függvényében. Indukált mágneses tér. A Vega és a Rosetta missziók.
Timár Anikó
12. Modellek [pptx] [pdf] [mkv] --- Frissítve (pptx és pdf: 2023.11.30; mkv: 2022.11.09.) ---
A modellezés célja. Empirikus modellek: lökéshullám és magnetopauza modellek, geomágneses csóva modellek, mágneses tér modellek, különféle árammodellek. A plazma leírásai, a MHD, hibrid, teljes részecske és Vlasov-Maxwell modellek. Validáció, példák alkalmazásokra.
Facskó Gábor
December 7.
13. Holdak, exo-naprendszerek [pptx] --- Frissítve (2022.10.19.) ---
Naprendszerünk érdekes holdjai, a holdak szerepe az óriásbolygók magnetoszféráinak dinamikájában, valamint kitekintés más naprendszerekbe, a legújabb eredmények tükrében.
Bebesi Zsófia
14. A mesterséges intelligencia lehetséges alkalmazásai [pptx] --- Frissítve (2022.10.19.) --- Biró Nikolett

Vizsga: Megbeszélés szerint

KFKI Telephely (Csillebérc), MTA Wigner FK, 2-es épület 117-es tárgyaló.

A telephelyre csak előzetes bejelentést követően, személyi igazolvánnyal lehet belépni. A jelentkezéseket a következő címre küldjék:

nemeth.zoltan(kukac)wigner.hu

Ajánlott irodalom:

Abonyi Iván: A negyedik halmazállapot (Gondolat, Bp 1971)
Cserepes-Petrovay: Kozmikus fizika (Egyetemi jegyzet, Bp 2001) [pdf]
Baumjohann-Treumann: Basic Space Plasma Physics (Imperial College Press, London, 2012)
Kivelson-Russel: Introduction to Space Physics (Cambridge University Press, USA, 1995)
Russel-Luhmann-Strangeway: Space Physics: An Introduction (Cambridge University Press, USA, 2016) -> http://spacephysics.ucla.edu
Parks: Physics of Space Plasmas: An Introduction [amazon]


     Utolsó frissítés: 2023.10.25.