MSc topics/MSc témák

1.

A kiíró adatai:
Név: Dr. Facskó Gábor István
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest
Telefonszám: +36 1 392-2222 Ext. 1185
Honlap: http://www.wigner.hu/~facsko.gabor

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Bolygóközi lökéshullámok terjedésének vizsgálata
Title: Propagation of interplanetary shocks in the heliosphere
A munka jellege: adatfeldolgozás
Szakterületi besorolás: Űrfizika

A téma rövid leírása:
Az NASA és az Európai Ügynökség egy egész flottát küldött a helioszféra és a bolygók vizsgálatára. A szondák egy része a Föld pályán belül; más missziók a Föld pályán kívül végeztek és végeznek méréseket, miközben egy másik csoport az L1 Lagrange pontnál rögzítette napszél változásait. A diplomamunka célja a bolygóközi lökéshullámok konjugált észlelése, azaz ugyanazon lökéshullám megtalálása legalább két szonda méréseiben. Ezután pedig, annak a megállapítása, hogy miképpen változtak meg a tulajdonságaik a terjedés közben. Végül az észlelések összevetése a létező modellekkel és szimulációkkal.
NASA and the European Space Agency dispatched a fleet to study the heliosphere and the planets of the Solar System. A few probes were measured inside the orbit of the Earth, some missions collected data outside of the orbit of our planet. In the meantime, another group of space probes recorded the variations of the solar wind at the L1 Lagrange point. The purpose of this thesis is the observation of interplanetary shocks by at least two different spacecraft. Furthermore, to determine the changes and developments of the shock parameters during propagation. Finally, the collected conjugated observations should be compared with existing models and simulations.


Szükséges előismeretek: angol nyelv, programozás, hidro- és elektrodinamika
Egyetemi konzulens: Szentirmayné Dr. Gabányi Krisztina Éva
Tanszék: Csillagászati tanszékLast updated on November 5th, 2021